טיפול מהיר ומדויק באופטיק נויריטיס מנוירומיאליטיס אופטיקה מפחית את הסיכון לפגיעה קשה בראייה ולאבדן ר


Neurology: Neuroimmunology, Neuroinflammation https://nn.neurology.org/content/6/4/e572

מחקר שהתפרסם העיתון הבין לאומי נוירולוגי- נוירואימונולוגיה נוירואינפלמיישן הראה הוכחות לכך שטיפול מהיר מאד בסטרואידים לווריד מפחית את ועל

הסיכון לפגיעה בראייה ובסיבי עצב הראייה בקרב חולים עם אופטיק נויריטיס על רקע מחלת נוירומיאליטיס אופטיקה

ובחולים עם אופטיק נויריטיס על רקע מחלת מוג

Evidence that hyperacute treatment of AQP4 and MOG-ON with IVMP increases the chance for good visual recovery (20/20 vision) and that even a greater than 7-day delay in treatment is associated with a higher risk for poor visual recovery.