top of page

לקביעת תור בטלרפואה:

צרו קשר בטלפונים הבאים: 

רופאה נוירו-אופתלמולוגית

ייעוץ מהיר
בטלרפואה בימי קורונה

בימים אלו כשחוששים מחשיפה מיותרת לקורונה, ניתן לקיים חלק מהייעוצים

באמצעות טלרפואה. מטופל שהופנה לייעוץ נוירו-אופתלמולוגי מוזמן לקבוע

תור לייעוץ בטלרפואה. במסגרת הייעוץ, אני קוראת את מכתב ההפניה

מרופא עיניים, נוירוכירורג, נוירולוג, מעיינת בבדיקות הרפואיות הקיימות,

ומקיימת שיחת אבחון ומיפוי של תלונות המטופל.

לאחר ניתוח הממצאים והשיחה, אפנה את המטופל לברור הנחוץ לו:

בדיקות דם, צילומי עיניים, צילומי דימות מוחי וכו׳ ואזמין לייעוץ חוזר

כדי לקבל את תשובות הברור שנשלח. בסיום כל ייעוץ טלרפואה יקבל

המטופל מכתב סיכום איתו ייגש לרופא המשפחה על מנת להבטיח רצף טיפולי.

bottom of page