top of page
אישון עין עם הפרעת ראייה

נוירואופתלמולוגיה

נוירו-אופתלמולוגיה עוסקת בהפרעות ראייה שמקורן בעצב הראייה, במח ובמערכת העצבים. חלק גדול מהמח תפקידו לעבד ולהבין את מה שהעין רואה. ללא טיפול מהיר, מחלה הפוגעת בעצב הראייה (גידול כמו מנינגיומה, דלקת כמו אופטיק נויריטיס, בצקת כמו בפפילאדמה ועוד) עלולה לפגוע בראייה לצמיתות.  כדי לראות תמונה אחת, ולא שתי תמונות המתקבלות בנפרד מכל עין, דרושה הנעה מצומדת של שתי העיניים יחד. על תנועת העיניים שולטים שלושה עצבי תנועה (עצב 3, 4 ועצב 6) שמקורם בגרעין שליטה בגזע המוח. מחלה או גידול הפוגעים בעצבים אלו עלולים לגרום לראייה כפולה.

נוירו-אופתלמולוגית מהי?

העבודה של נוירו-אופתלמולוגית כוללת סיוע לנוירוכירורג, נוירולוג, אנדוקרינולוג ורופא משפחה לנהל מחלות וגידולים הפוגעות בראייה. דוגמאות נפוצות למחלות ולגידולים מתחום הנוירואופתלמולוגיה כוללות: מנינגיומה, אדנומה פיטואיטרית/ גידול בהיפופיזה, אוטם ראש עצב הראייה, AION, NAION, פפילאדמה, פסאודטומור צרברי, טרשת נפוצה, נוירומיאליטיס אופטיקה, שיתוק עצב מלווה בראייה כפולה, פגם בשדה ראייה, ברור מצבים המחקים גלאוקומה, ועוד.

bottom of page